ປະກາດ​ ຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທາງຄະນະສະເພາະກິດດ່ວນ

ປະກາດ ດ່ວນ…!ທາງຄະນະສະເພາະກິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ມີຊື່ດັ່ງນີ້

ຕິດຕໍ່ປະສານດ່ວນຫາທ່ານ ດຣ. ນາງ ວຽງສາຄອນ ຫຼວງປະດິດ ເບີໂທ 020 94095533, 020 55663579

ເພື່ອໄປເກັບຕົວຢ່າງຄືນ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

1. ທ້າວ ໂລີ ຈັນທະພູມ ອາຍຸ 27 ປີ

2. ທ້າວ ມິນຕາ ອາຍຸ 23 ປີ

3. ນາງ ນົກແກ້ວ ອາຍຸ 18 ປີ

4. ທ້າວ ວຽງໃຊ (ບ້ານ ຍອດອູ, ເມືອງ ຍອດອູ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ)

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button