ຂ່າວລາຍວັນ

ໃຫ້ຢຸດອ່ານຂ່າວທັນທີ

ໃຫ້ຢຸດອ່ານຂ່າວທັນທີ

ພິທີກອນ 😰 ອ່ານຂ່າວ ຊ່ອງວັນ (ໄທ) ທ. ຈັ໊ດ ທີມະ ຖືກຢຸດອ່ານຂ່າວ ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ຫຼັງຕົນເອງ ໄດ້ອ່ານຂ່າວ ວິຈານ ຮ້າຍດ່າ

….

.

.

.

ລັດຖະບານ ຮຸນແຮງ ລັກສະນະ ເຢາະເຢີຍ ແລ້ວມີຄົນບໍ່ພໍໃຈທີ່ຖືກວິຈານນຳຮອດເຮືອນກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ກ້າອອກເຮືອນ ແລະ ໃຫ້ຢຸດອ່ານຂ່າວທັນທີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button