ຂ່າວລາຍວັນ

ລູກຄົນອື່ນໄຫ້ກີນເຂົ້າຫມົມ ມາເບີ່ງລູກໂຕແມ່ນໄຫ້ກີນເບຍ.

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງຄລິບເດີ

ງຶດ ແຮງ. ລູກຄົນອື່ນໄຫ້ກີນເຂົ້າຫມົມ

ມາເບີ່ງລູກໂຕແມ່ນໄຫ້ກີນເບຍ.

😆🍺🍻🍺🍻🍻ເອົາໄວ້ໃຫ້ລູກເບີ່ງຕອນລູກໃຫ່ຍ….

….

ຄລິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button