ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົມເຊີຍ!..​ ນັກສຶກສາຄູ 10 ຄົນ ສູ້ຈົນໄດ້ຮັບໃບໃບປະກາດແດງ

🔥 ນັກສຶກສາຄູ ສູ້ເຖິງໄຊ ໄດ້ຮັບ ໃບປະກາສະນີຍະບັດ ກຽດນິຍົມ (ໃບປະກາດແດງ) 10 ຄົນ !!!

1. ທ້າວຈ່ອຍ ແສງຄໍາ ຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ.​ 2. ທ້າວກຸ້ງມະນີ ປະທຸມທອງ ຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ​ 3. ນາງໄໝໄຮ ແຊ່ຈາວ ຄູຄະນິດສາດ

4. ທ້າວລີປໍເລົ່າ ຫວັງຕົງ ຄູຟິຊິກສາດ​ 5. ນາງຍອດ ນິດດາວັນ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ​ 6. ນາງຄູນຄໍາ ຫຼວງລາດ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ​ 7. ທ້າວໄຊຕິສັກ ສິງທະວົງ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

8. ນາງດວງມາລາ ທອງສະຫວັນ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ​9. ທ້າວລໍທູ ເຢມະນີ ຄູການເມືອງ​ 10. ທ້າວສຸກສະນະ ເພັງສະດາລາດ

ຄູປະຫວັດສາດ

ທຸກໆຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ມີທັກສະໃນການຮຽນຮູ້, ການຄົ້ນຄວ້າແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ທ້າວໄຊຕິສັກ ສິງທະວົງ ນັກສຶກສາຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີກ່າວວ່າ ຕົນເອງຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ສາມາດຍາດປະກາສະນີຍະບັດກຽດນິຍົມ (ໃບປະກາດແດງ) ເຊິ່ງອີກຜົນງານໜຶ່ງຢູ່ໃນຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກໍຄິດວ່າພໍ່ແມ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງກໍຄົງພູມໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ.

ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ ກ່ອນຈະໄດ້ໃບປະກາສະນີຍະບັດກຽດນິຍົມບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແລະກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ພຽງແຕ່ຕັ້ງໃຈຮໍ່າຮຽນ, ຊອກສຶກສາຮຽນຮູ້ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆເປັນຕົ້ນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ປະສົບການ;

ໃບປະກາສະນີຍະບັດກຽດນິຍົມທຸກໆຄົນສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈ, ມຸ່ງໝັ້ນ, ດຸໝັ່ນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ.

ຂ່າວ: ໂຄສົກໄພວອນພາບ: ສິງຄໍາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button