ສະໝັກງານ

ກະຊວງການເງິນ ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ປະຈຳປີ 2021 ຈໍານວນ 11 ຕຳແໜ່ງ

🔥 🔥 ກະຊວງການເງິນ ປະກາດຮັບສະໝັກລັດຖະກອນໃໝ່ປະຈຳປີ 2021 ຈໍານວນ 11 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ ກະຊວງ ແລະ ພະແນກການເງິນທົ່ວປະເທດ.

ສາຂາວິຊາການເງິນ ການບັນຊີສາຂາໄອທີສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດສາຂາກົດໝາຍສາຂາເສດຖະສາດສາຂາສື່ມວນຊົນ

ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກ: 02 ສິງຫາ 2021ປິດຮັບໃບຄຳຮ້ອງ: 06 ສິງຫາ 2021 (ເວລາ 16:00 ໂມງ)

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມທີ່:https://www.mof.gov.la/index.php/2021/07/30/jaengkan-hupsamakludthakonemai/

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ:ໂທ: 021 417 741

E-mail: laofinanceweekly@gmail.com

Facebook: ກະຊວງການເງິນ

ຂໍ້ມູນຈາກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button